Asymetria końskiego ciała – wydumany problem czy faktyczna patologia?

14.05.2024 12:00:00

Podziel się

Temat asymetrii w końskim ciele nie schodzi z ust miłośników jeździectwa, zoofizjoterapeutów, osteopatów czy lekarzy weterynarii. Fizjoterapeuci w codziennej pracy w terenie często stykają się ze stwierdzeniami, że koń jest asymetryczny, że ma „krzywą” miednicę, że należy go „nastawić”, że łopatki są nierówne itp.

Cieszy fakt, że właściciele koni zauważają coraz więcej detali w ciałach swoich podopiecznych, widzą problemy, które mogą wpływać na użytkowanie ich wierzchowców. Czy jednak wszystkie asymetrie i nierówności są patologią, którą należy koniecznie „prostować”?

Na przykładzie obserwacji można powiedzieć, że 90% koni wykazuje asymetrie w ciele. Dotyczy to wielorakich asymetrii. Znalezienie osobnika, który prezentuje symetryczność prawie jak z odbicia lustrzanego, jest praktycznie niemożliwe. Ale z czego wynikają owe asymetrie? Jaka jest ewentualność negatywnego ich oddziaływania na wieloukładowe funkcje organizmu?

Złudna symetria

Ciało konia oglądane od przodu i od tyłu wydaje się symetryczne. Temu złudnemu wrażeniu zaprzecza dokładniejsze przyjrzenie się zwierzęciu. Po analitycznych obserwacjach szybko zatem zmieniamy zdanie. Wprawdzie zarodek koński zawiązuje się obustronnie symetrycznie pod względem zarówno zewnętrznych obrysów ciała, jak i narządów wewnętrznych, to jednak już w bardzo wczesnym okresie ontogenezy pojawiają się i stopniowo narastają liczne przejawy asymetrii. Dlatego też, na równi z symetrią, asymetria określana jest często jako typowy i normalny objaw budowy ciała konia. Pomimo takiej konstatacji asymetria morfologiczna kształtów i układów żywego ciała jest przedmiotem zainteresowania wielu naukowców, co doprowadziło do wyszczególnienia dalszych jej rodzajów.

więcej tutaj