Co sprawia, że ludzie chcą pracować?

28.08.2023 12:00:00

Podziel się

Dlaczego ludzie chcą pracować a dlaczego czasami nie chcą? Czy ludzie są pracowici, czy leniwi? Może trochę tacy, trochę tacy? Motywacja – bo to o niej mowa – jest kluczowa w działaniu człowieka, które ma zmierzać do osiągnięcia celów. Z punktu widzenia prowadzenia stajni menedżerowi powinno zależeć, aby pracownik był wydajny i efektywny, a poprzez swoją pracę realizował założone przez organizacje cele.

Każdy człowiek powinien chcieć działać, a intensywność tych chęci lub inspiracji zależy od odczucia wartości indywidualnych potrzeb.

Potrzeba to wewnętrzny stan, który sprawia, że pewne rezultaty naszego działania wyglądają atrakcyjnie. To właśnie ona determinuje postępowanie ludzi. Warunkiem powstawania motywu jest odczucie rozbieżności pomiędzy subiektywną oceną aktualnego poziomu zaspokojenia potrzeby a sytuacją pożądaną. Potrzeba musi zostać pobudzona, a uczucie rozbieżności wywoła wówczas stan napięcia motywacyjnego. Napięcie to pobudzi naszą chęć działania, wyzwoli energię i przedsiębiorczość.

Przez motywację często rozumie się wewnętrzny stan umysłu i ciała: marzenia, życzenia, potrzeby i to, czym człowiek jest kierowany, co pobudza daną osobę i skłania do podjęcia działania. Te wszystkie czynniki jako całość kształtują jego racje określonego zachowania się i działania. Sprawne zarządzanie powinno umożliwiać łączenie celów indywidualnych pracowników z celami firmy, gdyż dzięki temu łatwiej wyzwalać motywację.

Im silniejsza jest motywacja, tym energiczniejszą aktywność przejawia pracownik i tym większą wykazuje konsekwencję w dążeniu do pożądanego rezultatu, naturalnie w zależności od tego, jakie stawia sobie cele i jak ocenia możliwości ich urzeczywistnienia w sytuacji swego działania. Więcej TUTAJ