CZAS NA PODSUMOWANIE

17.03.2023 12:00:00

Podziel się

Przełom roku sprzyja podsumowaniom, dlatego zdecydowałem się na pewne résumé dotychczasowej, ponad rocznej pracy nowego zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

Celami, które od początku nam przyświecały, były powrót PZJ do wspierania polskiego sportu jeździeckiego, rozwój jeździectwa powszechnego oraz bycie partnerem dla środowiska jeździeckiego. Stąd jednym z naszych pierwszych działań był wybór trenerów i sztabów szkoleniowych, przygotowujących naszą kadrę do startów głównych w danym roku w oparciu o plany startowe i wsparcie finansowe. Więcej tutaj