Czym jest ozonoterapia?

06.05.2023 12:00:00

Podziel się

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy. Reagując ze związkami organicznymi, powoduje ich utlenianie. Zauważono jego silne działanie na struktury bakterii pierwotniaków, grzybów oraz wirusów odpowiedzialnych za zakażenia.

W pierwszym etapie działania ozonu dochodzi do szybkiego przerwania ściany komórkowej bakterii, a następnie reszty wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład błony cytoplazmatycznej. Prowadzi to do peroksydacji (utlenienia), a ta do powstania nadtlenków tych związków. Produkty peroksydacji zmieniają właściwości fizyczne błon komórkowych. Powodują ich depolaryzację, hamują aktywność enzymów błonowych i białek transportowych. Ponadto może również dojść do utlenienia aminokwasów, białek i kwasów nukleinowych.

Należy także pamiętać, że w nieodpowiednich wartościach ozon może być gazem toksycznym dla ludzi i koni. Wdychany może powodować poważne problemy zdrowotne, jeśli jego stężenie w powietrzu przekroczy bezpieczną wartość. Może powodować uczucie suchości w gardle i w pysku konia, kaszel, a także bóle klatki piersiowej. Więcej tutaj