Historia nie pisze się sama

02.01.2024 12:00:00

Podziel się

Czy nam się to podoba, czy nie, dzisiaj wszystko ulega ciągłym zmianom, a kto za nimi nie nadąża, tak naprawdę zostaje w tyle. Wydaje się, że obecnie wszystko dzieje się dużo szybciej niż kilka dekad temu. Jakże pasuje do tej rzeczywistości powiedzenie, że dzisiaj nie istnieje, że istnieje tylko jutro. W tym kontekście warto zauważyć prawdę dotyczącą działań marketingowo-wizerunkowych.

Dzisiaj ten obszar to już nie jest czyjś kaprys czy przejaw fantazji, ale konieczność i jeden z najważniejszych filarów w biznesie. Co oznacza, że działania takie muszą być potraktowane z należytą im uwagą, wymagają strategii i aktywnej postawy.

Już nawet w prywatnych biznesach decyzje dotyczące aktywności w tym obszarze nie zawsze obliczane są wyłącznie w oparciu o planowany wynik w ujęciu krótkoterminowym. Często realizowane projekty mają charakter inwestycji w przyszłość firmy, często stanowią swoistą inwestycję w kondycję branży, w jakiej się działa. W tym kontekście warto podkreślić, że federacja sportowa ma społeczny obowiązek promocji dyscypliny sportu i zwiększania zainteresowania nią, co przekłada się na wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa. Gdy jednak rozwinąć temat, okazuje się, że odpowiedzialność związku sportowego, działającego na zasadzie stowarzyszenia, reprezentującego interesy swoich członków, jest na tym polu znacznie większa. Przede wszystkim jednak ma on bowiem obowiązek wspierać reprezentujących go na arenie międzynarodowej zawodników. A mówiąc o marketingu i komunikacji, troska o wizerunek zawodnika we fraku, z orzełkiem na piersi, staje się automatycznie priorytetem. Więcej TUTAJ