Inseminacja z jedną słomką – oszczędność czy rozrodowa ruletka?

07.08.2023 12:00:00

Podziel się

Coraz częstszą praktyką właścicieli ogierów, szczególnie tych najpopularniejszych, jest sprzedaż nasienia na słomki, a nie na dawki. Może być to kuszące ze względu na cenę, która w przeliczeniu na jedną słomkę będzie korzystniejsza niż za nasienie schłodzone bądź pełna dawka nasienia mrożonego.

W dobie coraz większej popularności inseminacji właściciel klaczy staje przed wyborem zakupu nasienia chłodzonego lub nasienia mrożonego. Zastosowanie nasienia mrożonego pozwala na użycie ogierów, które nie są dostępne w formie nasienia chłodzonego z różnych przyczyn – m.in. od ogierów, które padły, koni biorących udział w zawodach czy też w sytuacji, gdy odległość nie pozwala na użycie nasienia chłodzonego. Coraz częściej sprzedaje się też nasienie na słomki, a nie na dawki.

Jedna słomka nasienia to najmniejsza niepodzielna objętość nasienia mrożonego, jaką możemy otrzymać od sprzedawcy. Właściciele ogierów decydują się na sprzedaż nasienia mrożonego na słomki, nie na dawki, aby uniknąć nadużyć ze strony hodowców, którzy wykorzystywali lukę w umowach sprzedaży i, płacąc za jedną dawkę, inseminowali kilka klaczy. Najczęściej na jedną dawkę przypada od 4 do 8 słomek.

Nasienie ogierów poddawane procesowi mrożenia pakowane jest do plastikowych słomek o pojemności 0,5 ml. Jedna słomka zawiera ustaloną objętość i koncentrację nasienia. Rozmrażając podaną przez producenta nasienia odpowiednią liczbę słomek, otrzymujemy dawkę potrzebną na jednokrotne podanie dla jednej klaczy.

Dawka nasienia mrożonego to taka ilość nasienia o określonej objętości i jakości, która jest potrzebna do uzyskania realnych szans na zaźrebienie prawidłowo prowadzonej, zdrowej klaczy. Stacja wydająca nasienie powinna każdorazowo poinformować kupującego, najlepiej w formie protokołu załączonego do nasienia, o objętości słomki, koncentracji plemników, ruchliwości plemników przed i po mrożeniu oraz o liczbie słomek przypadających na jedną dawkę. Jeżeli nie otrzymamy takich informacji, nie mamy możliwości dowiedzieć się, czy mamy odpowiednią ilość nasienia do zapłodnienia naszej klaczy, czy nie.

Więcej TUTAJ