JAK WALCZYĆ Z OSTEOCHONDROZĄ?

28.02.2023 12:00:00

Podziel się

Osteochondroza – OCD (łac. osteochondrosis) jest to martwica chrzęstno-kostna, którą wywołuje zaburzenie kostnienia śródchrzęstnego. Chrząstka stawowa nie jest prawidłowo odżywiana, co w konsekwencji doprowadza do jej martwicy. OCD jest częstą przyczyną kulawizny u młodych koni sportowych, a jej operacyjne leczenie drugim po kastracji najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym u koni. Osteochondrozę zalicza się do tzw. ortopedycznych zaburzeń rozwojowych DOD (ang. developmental orthopaedic diseases).

Nazwy „osteochondroza”, „osteochondritis dissecans” i „osteochondrosis dissecans” są regularnie używane jako synonimy, a ich znaczenie jest nadal nieco kontrowersyjne. Terminy te zostały jednak rozróżnione w następujący sposób: „osteochondroza” odnosi się do choroby o charakterze zwyrodnieniowym, „osteochondritis” do choroby w ostrej fazie zapalnej, a „osteochondrosis dissecans” do stanu, w którym w stawie znajduje się izolowany fragment chrzęstno-kostny („chip” – fragment OCD). Choć często nazwy te są używane zamiennie, to warto znać ich właściwe znaczenie. Więcej tutaj