Jeden z trudniejszych elementów parkuru – szereg przeszkód

16.11.2023 12:00:00

Podziel się

Pomysł na napisanie artykułu nt. szeregu przeszkód powstał podczas treningu z zawodniczką dysponującą bardzo dobrym, młodym koniem, u którego zaskakująco, w trakcie zawodów, pojawił się problem z pokonaniem tego typu przeszkody.

Wrodzona dokładność i ambicja konia spowodowały, że pierwszy skok w szeregu został oddany zbyt mocno, a w efekcie całość zadania wystraszyła i zniechęciła zwierzę. Zawodniczka miała mało czasu między ważnymi dla tej pary nieudanymi zawodami a drugimi, które okazały się bardzo dobre.

Pomiędzy wspomnianymi zawodami wspólnie wykonano kilka ćwiczeń z szeregiem w roli głównej. Udało się „nakleić plaster na ranę” w psychice konia, dodać mu wiary w możliwość pokonania złożonej z trzech członów jednej przeszkody.

Teraz, mając więcej czasu, praca będzie kontynuowana w bardziej złożony sposób, co w dłuższej perspektywie ma za zadanie sprawić, że szereg będzie mocnym punktem tego konia, a nie problemem.

Specyfika szeregu przeszkód

Za wprowadzenie do opisywanego schematu pracy z szeregiem przeszkód, jaki został zastosowany na treningu, aby poprawić trudną sytuację, niech posłuży odpowiedź na pytanie, co to w ogóle jest szereg przeszkód?

Według przepisów dyscypliny skoków PZJ, szeregami (lub inaczej – kombinacjami) nazywa się dwie, trzy lub więcej przeszkód, które oddalone są od siebie na minimum 7 i maksimum 12 m. Ten zapis dotyczy szeregu, który możemy spotkać podczas parkuru na zawodach. W trakcie pracy w domu będziemy także korzystać z szeregów tzw. gimnastycznych. W przypadku tych właśnie odległości między przeszkodami mogą być bardzo różne. Szeregi te mogą posiadać elementy np. skoku-wyskoku, gdzie koń, lądując po pierwszej przeszkodzie, będzie od razu odbijał się na drugą. W szeregi gimnastyczne możemy wjeżdżać kłusem, co spowoduje, że odległości między kolejnymi przeszkodami będą musiały być krótsze. Do tego, przede wszystkim na początku pracy młodego konia z szeregiem, musimy dopasować odległości między przeszkodami do jego fizycznych uwarunkowań, a także temperamentu oraz poziomu wyszkolenia.

Doskonałym ćwiczeniem przygotowującym młodego konia do pracy w szeregu przeszkód będzie praca na drążkach, które z czasem zostaną zastąpione koziołkami (cavaletti). Przy pomocy tego rodzaju przeszkód możemy wstępnie zaprzyjaźnić konia z szybko następującymi po sobie skokami, wyrobić zaufanie, koncentrację i spokój. Tego rodzaju ćwiczenia pozwolą iść dalej w pracy z koniem z wykorzystaniem standardowych przeszkód. To tylko krótka wzmianka, nie sposób w jednym artykule opisać dokładnie wszystkich możliwości ustawienia, jakie możemy stosować w ramach pracy z koniem w szeregu przeszkód. Więcej TUTAJ