KUPUJMY KONIE SPORTOWE

28.06.2022 12:00:00

Podziel się

W poprzednim numerze „Horse & Business Magazine” przedstawiłem nowy zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) i strategię na lata 2021-2024, która opiera się na rozwoju sportu wyczynowego i sportu powszechnego oraz budowie marki polskiego jeździectwa. Żadnego z tych celów nie da się jednak osiągnąć bez dobrych koni.

Po drugiej wojnie światowej, w czasach komunizmu, zarówno hodowla, jak i sport jeździecki znalazły się w rękach państwa polskiego. Dopiero zmiana ustroju umożliwiła powrót do własności prywatnej w tym zakresie.

Obecnie większość z ponad 7 tys. koni sportowych jest w rękach prywatnych właścicieli. Podobnie stało się w przypadku hodowli w Polsce.

Więcej na ten temat w felietonie Marcina Kamińskiego, wiceprezesa Zarządu PZJ