MENEDŻER NA MEDAL

03.04.2023 12:00:00

Podziel się

Wszyscy, którzy mieli do czynienia z końmi, wiedzą, jak ryzykowny jest to interes. Stąd warto przyjrzeć się funkcji, jaką pełni menedżer stajni. Często menedżerem jest sam właściciel, ale bywa również tak, że na to stanowisko zatrudniona zostaje osoba z zewnątrz.

W rzeczywistości menedżer stajni lub ośrodka jeździeckiego jest prawdopodobnie najważniejszą osobą w tym miejscu. To właśnie on może stworzyć lub zrujnować ten biznes i na pewno będzie miał wpływ na opiekę nad końmi i obsługę klienta.
Czy każdy, kto kocha konie, nadaje się do zarządzania stajnią? Jeżeli lubi przebywać w pobliżu koni, dbając jednocześnie o ich właściwe utrzymanie, to połowa sukcesu. Jednak oprócz samej chęci przebywania wśród koni potrzebna jest wiedza dotycząca wielu aspektów związanych z końmi oraz umiejętności, które trzeba rozwijać.
Czym zajmuje się menedżer stajni?
Jego główne obowiązki skoncentrowane są wokół dbania o właściwe utrzymanie koni oraz nadzorowania i wykonywania czynności związanych z codziennym prowadzeniem firmy.
Praca w zarządzaniu stajnią obejmuje regularne wykonywanie szerokiego zakresu prac. Do głównych obowiązków takiej osoby mogą należeć:
• nadzór nad pracownikami stajennymi i opiekunami koni,
• zamawianie dostaw, w tym paszy dla koni, siana i słomy,
• konserwacja i zamawianie sprzętu potrzebnego do właściwej pracy stajni,
• opłacanie rachunków,
• prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem stajni, w tym dokumentacji finansowej,
• nadzór nad pracami związanymi z naprawami usterek i awarii,
• zarządzanie harmonogramami prac pracowników,
• planowanie lub nadzór nad lekcjami jazdy konnej,
• planowanie rutynowych czynności związanych z opieką nad końmi, w tym opieki weterynaryjnej i kowalskiej,
• nadzór nad aktualnością szczepień, licencji itd.
Od dobrego menedżera stajni oczekuje się połączenia wiedzy na temat właściwej opieki nad końmi i wiedzy biznesowej. Do tego potrzebne są umiejętności, które będą miały wpływ na efektywność jego pracy. Więcej tutaj