Najczęstsze kontuzje u koni ujeżdżeniowych

19.11.2023 12:00:00

Podziel się

Ujeżdżenie to dyscyplina jeździecka, która polega na idealnym zespoleniu jeźdźca z koniem. Koń powinien pracować i wykonywać wszystkie zadania, sprawiając wrażenie, że wykonuje je z chęcią i zarazem łatwością. Ingerencja jeźdźca powinna być jak najmniej widoczna dla obserwujących z zewnątrz osób. Konie ujeżdżeniowe nie pracują z dużą prędkością, dlatego urazy ostre zdarzają się rzadko.

Trening polega na wielokrotnym powtarzaniu pewnych figur, co powoduje ciągłe akumulujące się obciążenia układu mięśniowo szkieletowego, objawiające się najczęściej zapaleniami o charakterze podostrym. Niekoniecznie muszą one powodować kulawiznę, ale mogą objawiać się obniżeniem sprawności lub niechęcią do pracy. Fakty te mają wpływ na długość użytkowania koni w tej dyscyplinie jeździeckiej, których aktywność nierzadko trwa do wieku 15-20 lat.

Pozycja jeźdźca i umiejscowienie siodła, które jest zlokalizowane relatywnie daleko od kłębu, a także praktycznie cały czas jazda w pełnym siadzie oraz chody boczne powodują specyficzne dla tego rodzaju użytkowania kontuzje. W trakcie treningu środek ciężkości przenoszony jest bardziej do tyłu, co uzyskuje się poprzez większe angażowanie – zginanie i obciążanie kończyn miednicznych. Tym samym uzyskuje się bardziej swobodny ruch kończyn piersiowych, które są unoszone na dużą wysokość.

Kolejny ważny aspekt urazowości to podłoże. Jednakże obecnie w większości ośrodków jeździeckich przeważnie jest ono dobrej jakości.

Przyczyną różnych rodzajów kontuzji jest nie tylko dyscyplina jeździecka, w której jest użytkowany dany osobnik, ale także poziom, na jakim koń jest trenowany. Na przykład niższego stopnia konkursy ujeżdżeniowe predysponują do zapalenia przyczepu bliższego mięśnia międzykostnego kończyn miednicznych (z ang. PSD – Proximal Suspensory Desmitis). Z kolei u koni biorących udział w wyższej randze zawodów często obserwuje się zapalenie o charakterze zwyrodnieniowym w obrębie dalszych pięter stawu skokowego (z ang. OA – Osteoartritis).

Poniżej przedstawione zostały najczęściej występujące kontuzje. Więcej TUTAJ