OPERACYJNE LECZENIE KOLEK

28.11.2022 12:00:00

Podziel się

Słowo „kolka” właścicielom koni kojarzy się z problemami wywołanymi zaburzeniami układu pokarmowego. Jednakże takie jego rozumienie nie jest precyzyjne. Dodatkowo często używa się błędnie skrótów myślowych, tj. właśnie „kolka” rozumiana jako lekki przebieg choroby, „zatkanie” możliwe do wyleczenia zachowawczo i „skręt” jako choroba o cięższym przebiegu, wymagająca leczenia operacyjnego. Niestety, nie tylko nazewnictwo w tym przypadku nie jest proste.

W hipiatrii mianem objawów kolkowych określa się ból pochodzący z jamy brzusznej. Może być wywołany chorobą zarówno układu moczowego (nerki, pęcherz), jak i rozrodczego (jajniki, macica) lub pokarmowego (jelita, żołądek). Jeżeli problem dotyczy tego ostatniego, to można użyć nazwy „morzysko”. Czasami obie nazwy – „kolka” i „morzysko” – używane są zamiennie, ale należy pamiętać, że kolka to pojęcie szersze, a morzysko jest zarezerwowane dla chorób układu pokarmowego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że są to pojęcia ogólne. Więcej TUTAJ