PRAWNE ASPEKTY DZIERŻAWY KONIA

14.03.2023 12:00:00

Podziel się

Wiele osób dążących do realizacji pasji jeździeckich szuka rozwiązań pozwalających na posiadanie upragnionego konia, bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Idealnym pomysłem w takim przypadku jest instytucja dzierżawy. To rozwiązanie zarówno dla tych, którzy chcą regularnie użytkować konia, nie będąc jednocześnie jego właścicielem, jak i dla rozważających zakup konia celem sprawdzenia, czy posiadanie własnego zwierzęcia będzie spełnieniem ich oczekiwań, czy może przerośnie ich wyobrażenia.

Co motywuje właścicieli koni do zawierania umów dzierżawy? Najczęściej chęć zmniejszenia bieżących kosztów związanych z posiadaniem zwierzęcia, brak czasu na zapewnienie optymalnej opieki i treningu, ale często też dłuższy wyjazd i związana z tym konieczność zapewnienia osoby, która czasowo przejmie obowiązki właściciela.
Dzierżawa koni upowszechniła się wśród jeźdźców jako forma stałej, zorganizowanej opieki nad wybranym zwierzęciem. W ramach tej umowy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy konia do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się w zamian za to płacić umówione wynagrodzenie. Owe pożytki może stanowić dochód, jaki przynoszą jazdy czy treningi prowadzone na danym zwierzęciu przez dzierżawcę (wówczas będą nosiły nazwę cywilnych), a nawet źrebię, jeśli w dzierżawę oddano klacz (tzw. pożytki naturalne). Co do zasady, takie pożytki przypadają dzierżawcy. W przypadku, gdy właściciel chciałby jednak zachować pożytki dla siebie, możliwe byłoby uregulowanie tych kwestii w umowie, choć w takim przypadku (zakazu pobierania pożytków) należałoby taką umowę uznać raczej za umowę najmu. Więcej tutaj