Sezon wyźrebień – start!

29.01.2024 12:00:00

Podziel się

Wraz z nastaniem nowego roku nadchodzi, tak bardzo wyczekiwany przez hodowców, sezon wyźrebień. Czas oczekiwania na kolejne źrebięta wiąże się z wielkim podekscytowaniem i nadzieją, że obecne połączenie hodowlane skutkować będzie sukcesem. Narodzinom źrebiąt towarzyszą przede wszystkim pozytywne emocje. Lecz oprócz przepełniającej hodowcę dumy i radości często pojawiają się niepokój i stres o przebieg porodu oraz prawidłowy rozwój oseska w jego pierwszych dniach życia.

Opierając się na wiedzy dotyczącej fizjologii ciąży i porodu klaczy, a także obserwacji zachowania źrebnej klaczy, możemy odczytać sygnały, które zwiastują zbliżający się poród. Oczywiście, większość z nich podlega subiektywnej ocenie, zależącej od wnikliwości i sumienności obserwacji właściciela czy indywidualnych cech klaczy, lecz wiele z nich powtarza się u większości klaczy.

Przygotowanie do porodu należy rozpocząć od wyliczenia przewidywanego termin porodu, by nie zostać zaskoczonym. Określa się go według daty owulacji, stwierdzanej w badaniu ultrasonograficznym klaczy po inseminacji lub często według daty tzw. odbicia przy kryciu naturalnym. Ciąża u klaczy trwa 11 miesięcy (320-360 dni), jednak dwutygodniowe skrócenie lub wydłużenie uznaje się za fizjologiczne i niegroźne dla źrebięcia.

Kilka tygodni przed porodem klacze dają już pierwsze sygnały, że ich organizm przygotowuje się do wydania na świat potomka.

Gruczoł mlekowy

U klaczy na 2-6 tygodni przed porodem można zauważyć powiększanie się wymienia oraz obrzęki w jego okolicy lub na brzuchu. Rozwój wymienia jest zazwyczaj łatwo zauważalny u klaczy wieloródek, pierwiastki mogą zwlekać z jego powiększeniem, a często jego wypełnienie nie jest tak duże jak u wieloródek. Warto jednak pamiętać, że nabieranie wymienia dużo wcześniej niż oszacowana data porodu może być sygnałem zapalenia łożyska, które stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju i życia płodu. Gdy więc zaobserwuje się powiększenie wymienia i mlekotok na więcej niż miesiąc przed porodem, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Pojawienie się wydzieliny w wymieniu i obrzęk strzyków obserwuje się zwykle na kilka dni przed rozwiązaniem. W tym czasie zaobserwować można zmiany barwy wydzieliny z wodnistej, o słomkowej barwie, poprzez mleczną aż do gęstszej, żółtawej – siary.

Zazwyczaj informacją dla hodowcy, że poród jest tuż-tuż, jest pojawienie się tzw. świeczek, czyli nic innego jak zaschniętej siary na zakończeniu strzyków – na 1 do 3 dni przed porodem.

Jeżeli u klaczy pojawia się mlekotok już przed samym porodem, ale trwa dłużej niż dobę, należy się zaopatrzyć w preparat zastępczy siary lub dobrej jakości siarę od innej klaczy. Więcej tutaj