Sprzedaż koni w świetle przepisów podatkowych

09.12.2023 12:00:00

Podziel się

Decyzja o zakupie konia to poważna inwestycja i warto odpowiednio się do niej przygotować. Należy pamiętać nie tylko o prawidłowym zawarciu umowy sprzedaży, lecz również o obowiązkach podatkowych, które w określonych przez przepisy przypadkach obciążają zarówno kupującego, jak i sprzedawcę.

Zastosowanie właściwych regulacji uzależnione będzie m.in. od statusu stron umowy sprzedaży, tj. od tego, czy do sprzedaży dochodzi pomiędzy osobami fizycznymi, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy koń jest rzeczą w rozumieniu przepisów podatkowych? A w konsekwencji czy transakcja sprzedaży koni podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Odpowiedź na te pytania wcale nie jest oczywista, o czym świadczą zapytania składane przez zainteresowanych wnioskodawców o indywidualne interpretacje podatkowe w tym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (u.p.c.c.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jedynie umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Z kolei w myśl art. 1 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. W konsekwencji pojawiają się próby interpretacji przepisów prowadzące do wniosku, iż transakcje mające za przedmiot zwierzęta, jako nieobjęte zakresem regulacji art. 1 ust. 1 pkt 1 a) u.p.c.c., nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Więcej TUTAJ