Tajemnica balansu

17.03.2024 12:00:00

Podziel się

Każdy, nawet laik, jest w stanie ocenić, którym chodem porusza się koń: czy stępuje, czy przykładowo kłusuje, jednak podkuwacze widzą konie nieco inaczej. Oglądając konia w ruchu biegnącego na nas lub oddalającego się, podkuwacze koni mocno koncentrują się na kończynach. Najważniejsze jest dla nich to, w jaki sposób koń stawia kopyto na podłożu, a jeszcze bardziej przypatrują się, w jaki sposób koń odrywa kopyto od podłoża.

Dla podkuwacza podstawą każdego kucia powinno być obejrzenie konia w ruchu. To jedyny sposób, aby prawidłowo ocenić ruch oraz balans kopyt konia. Często zalecane jest oglądanie koni zarówno przed, jak i w trakcie lub po pracy. Te najtrudniejsze oglądane są przez specjalistów kilka razy podczas kucia.

Ocena symetrii

W pracy podkuwacza tak samo ważne są przypatrywanie się kopytom i ruchowi koni, jak i praca nad samym ich kształtem. Zadowolenie z efektu końcowego jest wynikiem głębokiej analizy konia, kończyny i kopyta przed rozpoczęciem pracy. Punktem wyjścia przed jakimkolwiek dotknięciem kopyta ostrymi narzędziami jest ocena symetrii kopyta. Ta analiza jest uzupełnieniem tego, co podkuwacz zaobserwował u konia w ruchu, zanim ten wszedł na jego stanowisko pracy (fot. 1). Linia niebieska powinna dzielić kopyto na dwie połowy. Należy jednak pamiętać, że część przyśrodkowa kopyta w większości przypadków będzie wąska co jest wynikiem tego, że ta ściana kopyta jest przeważnie trochę bardziej stromo postawiona, ponieważ musi znieść nieco większe naprężenie. Ta zasada dotyczy kończyn zarówno piersiowych, jak i miedniczych. Warto pamiętać, że konie z idealnymi kopytami zdarzają się bardzo rzadko i delikatne asymetrie są rzeczą normalną.

Ocena balansu boczno-przyśrodkowego

Im dalej w las, tym więcej drzew. Tak jak ocena symetrii jest stosunkowo łatwa do wykonania, nawet przez osoby początkujące, tak ocena balansu boczno-przyśrodkowego jest już zdecydowanie trudniejszym zadaniem. Oceny tej dokonuje podkuwacz, uważnie oglądając kopyto od przodu, gdy koń stoi, od spodu, jak w przypadku oceny symetrii, oraz od tyłu (fot. 2 i 3). Ostatni widok jest najtrudniejszy do rzetelnej oceny, ponieważ wpływa na niego sposób, w jaki noga jest podniesiona i trzymana – odchylenie w jedną lub w drugą stronę od osi radykalnie wpływa na spostrzeganie różnic w wysokości ścian. Niesamowity wpływ na tę ocenę ma też fakt, czy podkuwacz ocenia to jednym, czy dwoma oczami, a jeśli jednym, to czy tym bliżej konia, czy dalej. Więcej tutaj