WOLONTARIAT W BRANŻY JEŹDZIECKIEJ

11.03.2022 12:00:00

Podziel się

Wolontariat stanowi pewną formę organizacji działań na rzecz innych jednostek czy organizacji. W myśl Ustawy z 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w tej ustawie.

Jak zorganizować wolontariat zgodnie z prawem, a także w sposób zapewniający obu stronom harmonijną współpracę czytaj TUTAJ?