Zmiany, zmiany, zmiany

04.12.2023 12:00:00

Podziel się

Czy wprowadzanie zmian w organizacji jest konieczne? Odpowiedź brzmi – jak najbardziej. Wprowadzanie zmian z założenia ma na celu przede wszystkim przynieść pozytywne rezultaty. Jednak nie zawsze proces ten będzie spotykał się z pozytywną reakcją pracowników.

Wdrażane zmiany mogą dotyczyć różnych aspektów działania firmy. Z jednej strony mogą dotyczyć zmian związanych z postępem technologicznym, z drugiej mogą dotyczyć spraw organizacji. Zawsze jednak w tym procesie uczestniczyć będą ludzie, których te zmiany w mniejszym lub większym stopniu będą dotyczyć. Biorąc pod uwagę specyfikę branży jeździeckiej, to zwykle zmiany technologiczne będą powodowały pozytywne reakcje, które mogą również stanowić czynnik motywujący. Trudniejszym zadaniem jest wdrażanie zmian organizacyjnych.

Proces zmian organizacyjnych wywiera silny wpływ stresogenny na uczestniczących w nim ludzi i stwarza im sytuację psychologicznie niekorzystną, ponieważ sytuacja zmiany to zmiana układu stosunków, które mają znaczenie dla aktywności człowieka w środowisku organizacji i dotyczą zadań i czynności organizacyjnych.

Dla procesu zmian ważne jest umiejętne, precyzyjne i jednoznaczne komunikowanie programów zmian u źródeł, u których stoi dogłębne i rzetelne rozpoznanie psychologicznych uwarunkowań sytuacji zmiany. Zgodnie z hierarchiczną teorią potrzeb Maslowa, potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji są bardziej podstawowe niż potrzeba rozwoju i samodoskonalenia, a więc potrzeba zmiany. Więcej TUTAJ