Żyjemy w czasach zmian

10.09.2023 12:00:00

Podziel się

W tym nieustannie i coraz szybciej zmieniającym się świecie także nasz sport musi ewoluować. Ciągle zbierane doświadczenia, nauka i technologie wykorzystywane są dla zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszania ryzyka. Te same narzędzia pomagają nam lepiej rozumieć konie i polepszać ich dobrostan. Zmiany wynikają nie tylko z potrzeb formułowanych przez samo środowisko, ale także z konieczności potwierdzania licencji społecznej dla jazdy konnej.

Jeśli porównać, jak współczesna nauka i technologie wykorzystywane są w innych dyscyplinach sportowych, można dojść do wniosku, że mamy wiele do nadrobienia. Oczywiście, specyfika jeździectwa sprawia, że badania nad sportowym treningiem koni konieprowadzone są częściej przez jednostki naukowe związane z zootechniką i weterynarią. Wyjątkowość jazdy konnej oznacza także, że jeśli chodzi o trenowanie ludzkiej części sportowego duetu, nie wszystkie rozwiązania można skopiować bezpośrednio z innych dyscyplin, ale obserwowanie rozwoju lekkoatletyki czy sportów zespołowych może być inspirujące i skłaniać do refleksji.

Tak jak w wielu innych sportach, tak też w jeździectwie ugruntowany jest trening oparty na wydawaniu jasnych i bezpośrednich instrukcji przez szkoleniowca. Tradycja ta w przypadku jazdy konnej jest szczególnie silna ze względu na związek sportu ze szkoleniem wojskowym.

Współczesne badania pokazują jednak, że istnieją inne, potencjalnie lepsze sposoby kształcenia. Dziś wiemy, że proces uczenia się jest dużo bardziej kompleksowy niż automatyczne wykonywanie prostych poleceń zgodnie z zasadą „rób, co ci każą”.

Efektywność szkolenia może wzrosnąć, kiedy więcej jest uczenia się niż nauczania. Więcej TUTAJ